Premium- taloushallinto

Jokaisen yrityksen kannattaa panostaa omaan osaamiseensa. Ulkoistamalla yrityksen taloushallintopalvelut B2B - Toimistolle voitte keskittää yrityksenne voimavarat omalle osaamisalueellenne. Käytössämme on täysin sähköiset palvelut, mutta erikseen sovittaessa teemme myös osittain perinteistä kirjanpitoa.

Toimimme talouspäällikkönänne ja talousosastonanne. Saatte käyttöönne osaamisen ja asiantuntijuuden, jollaiseen ei yksittäisellä PK – yrityksellä yleensä ole taloudellisia resursseja. Ulkoistamalla toiminnot vältätte myös henkilöstöön liittyviä riskejä.

Yrityksen toiminnoista merkittävä osa liittyy lainsäädännöstä ja yleisestä byrokratiasta johtuviin toimiin sekä ajoitettuihin viranomaisilmoituksiin ja prosesseihin. Hoidamme nämä puolestanne sovitussa laajuudessa. Yritysten perustamiset ja muut muutokset kuuluvat myös ilman muuta Talousosasto - palveluihimme.

Talouspäällikkö – palvelumme toimii sekä osana juoksevaa kirjanpitoamme, että kertaluonteisina eri asioihin liittyvinä konsultaatioina. Tyypillisesti tällaiset asiat liittyvät yrityksen verotuksen optimointiin, rahoitusjärjestelyihin ja budjetointiin.

Laaja-alainen ja pitkä kokemuksemme liiketoiminnan järjestämisen, hallinnoinnin ja kasvattamisen alueilla auttavat asiakasyrityksiämme kasvuun ja menestykseen! Kanssamme vältätte pahat karikot tai mikäli olette sellaiselle joutuneet, luotsaamme Teidät sieltä vapaille vesille! Henkilökohtaisen palvelumme avulla asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Kustannustehokas palvelumalli
Yrityksen perustamispalvelut
Lainsäädännön ja byrokratian tuntemus
Yrityksen riskien minimoiminen
Tuki ja neuvonta
Läheinen yhteistyö
Ota yhteyttä

Lue lisää