Palkanlaskenta

Palkanlaskenta- ja palkkahallintopalvelut ovat merkittävä osa yrityksen hallintoa ja tulorekisterin kanssa toimiminen kannattaa jättää ammattilaiselle. Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta ja ongelmilta. Teemme palkkajaksoittain työntekijäkohtaiset palkkalaskelmat. Yritykselle ja viranomaisille tuotamme lain vaatimat ja tarpeelliset raportit. Käytössämme on täysin sähköiset palvelut, mutta erikseen sovittaessa teemme myös osittain perinteistä kirjanpitoa.

Palkkojen laskemiseen ja maksamiseen liittyy huomattavan paljon ilmoituksia eri toimijoille ja viranomaisille, sekä maksu- ja dokumentointivelvollisuuksia muotovaatimuksineen.

Palkkapalvelumme liittyvät joustavasti osaksi kirjanpitopalveluamme. Olemme asiantuntijanne ja toteutamme palkkapalvelumme yhdessä parhaaksi katsomassamme laajuudessa.

Hyvän palkkahallinnon edellytys on työlainsäädännön tunteminen ja työehtosopimusten noudattaminen, sekä hyvä työaikakirjanpito ja työntekijätietoihin liittyvä hallinnointi. Hyvin organisoitu ja oikein hoidettu palkanlaskenta sekä palkkahallinto helpottavat yrityksen rahoituksen suunnittelua ja ovat merkittäviä tekijöitä myös hyvän työmotivaation säilyttäjinä.

Palkkalaskelmat
Raportointi
Ilmoitukset ja dokumentointivelvollisuudet
Työlainsäädännön noudattaminen
Työehtosopimusten noudattaminen
Läheinen yhteistyö
Ota yhteyttä

Lue lisää